Werkgroepen

Er zijn binnen het netwerk Kr8cht verschillende werkgroepen actief.

WERKGROEPEN

1. Website Kr8cht [Andre Visser, Erwin Rengers]

2. Intervisie [kerngroep]