Pluskwadraat

Plus Kwadraat uit Leeuwarden richt zich op de begeleiding van gezinnen, jongeren en volwassen met meervoudige problematiek. Andre Visser van Plus Kwadraat werkt netwerkgericht en gaat uit van de (sociale) context van de cliënt waarbij altijd de balans tussen het werken aan problemen en de werkrelatie wordt gezocht.

DISCIPLINES

maatschappelijk werk, (gezins)coaching, begeleiding en ondersteuning

SPECIALISME

context van de cliënt, instapmethode en oplossingsgerichtwerken.

DOELGROEP

gezinnen, jongeren en volwassenen.

WERKWIJZE

Individueel, integraal, systeemgericht, oplossingsgericht en ambulant.

CONTACTGEGEVENS

Website: http://www.pluskwadraat.nl

Andre Visser: info@pluskwadraat.nl

WEBSITE

www.pluskwadraat.nl