Ontwikkelingen

Beste lezer,
Met dit bericht willen we u informeren over de ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband KR8CHT.

Na de zomer van 2013 zijn we met een groep kleine-, en middelgrote organisaties bij elkaar gekomen voor het oprichten van een samenwerkingsverband. Na het uitwerken van een gedeelde visie bleven we met acht partijen over. Met deze partijen hebben we de afgelopen tweeënhalf jaar naar tevredenheid samengewerkt en opdrachten uitgevoerd voor de gemeente Leeuwarden.

Als KR8CHT stonden we voor de keuze om een coöperatie te worden of bij de oorspronkelijke doelstelling te blijven waarbij we ons richten op het investeren in kwaliteit, samenwerking , intervisie en het delen van kennis. We hebben hierop besloten om ons te focussen op de oorspronkelijke kerndoelen als kennisnetwerk waarbij elke partij zijn autonomie en flexibiliteit behoudt. Een aantal partijen heeft een andere keuze gemaakt of gaat zich de komende tijd oriënteren op de manier hoe zij de verbinding met KR8CHT invulling willen geven.

KR8CHT gaat nu eerst verder met vijf leden en richt zich primair op het samen organiseren van intervisie en kennisuitwisseling. Onder andere door het organiseren van netwerkbijeenkomsten waar een actueel thema wordt behandeld.

De afzonderlijke leden van het huidige KR8CHT zijn uiteraard nog steeds beschikbaar voor opdrachten en trajecten op maat. Wij houden u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van KR8CHT.
Namens de leden van KR8CHT
– Lifemaster – Erwin & Marjo Rengers
– Coach Friesland – Femke Wapstra
– Metamorfose – Rienk Versloot
– Pluskwadraat – André Visser