Intervisie

Door de vele en snelle ontwikkelingen in deze huidige tijd en het werkveld moeten professionals  ervoor zorgen dat ze dit kunnen bijhouden. Intervisie is vaak een vereiste bij lidmaatschap van een beroepsvereniging of register. Bij het netwerk Kr8cht organiseren we ook mogelijkheden voor intervisie. Er zijn meerdere groepen die elk op eigen wijze hun intervisie vormgeven. Hieronder staat een overzicht van de huidige groepen. Voor meer informatie over een bepaalde groep en of er nog ruimte is voor nieuwe groepsleden neem je contact op met de contactpersoon van de groep.

1. Intervisiegroep Rienk, oplossingsgericht en systemisch (Rienk Versloot)

2. Intervisiegroep Marjo, creatief en narratief (Marjo Rengers)