Care to Coach

Care to Coach ondersteunt en coacht mensen op een professionele wijze op het gebied van hun financiële problemen en wanneer aan de orde in combinatie met psychosociale- en psychiatrische problemen .

De begeleiding en ondersteuning van Care to Coach kenmerkt zich door cliëntcontact aan huis, betrokkenheid staat centraal. Care to Coach heeft een signalerende functie met betrekking tot mogelijke psychosociale problemen. Wanneer van belang zal er nauw worden samengewerkt met de eventueel betrokken hulpverleners. Care to Coach werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens een kans verdient om zijn zaken op orde te krijgen.

 

DISCIPLINES

Financiële hulp- en dienstverlening

SPECIALISME

Bewindvoering, budgetcoaching, mentorschap.

DOELGROEP

volwassenen met een vraag op het gebied van financiën en schulden.

WERKWIJZE

individueel, groepen, ambulant en op de kantoor

CONTACTGEGEVENS

Website: http://www.caretocoach.nl/

Mail: info@caretocoach.nl