Netwerk KR8CHT

KR8CHT is een netwerk opgezet door een aantal gedreven professionals uit het werkveld Zorg & Welzijn die werken vanuit de regio Leeuwarden voor verschillende gemeenten en instellingen in Friesland.

KR8CHT heeft als doel te voorzien in innovatieve zorgarrangementen op maat voor een brede doelgroep en werkt integraal samen met sociale wijkteams, gemeente en instellingen in de sectoren: Onderwijs, Zorg, Welzijn, Justitie, Overheid en Arbeidsmarkt.

KR8CHT richt zich op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van cliënten en kiest daarbij voor de kortste weg, daarbij nemen wij het niet over van de cliënt of verwijzer maar werken aanvullend vanuit onze expertise. KR8CHT is niet alleen inzetbaar voor cliënten, maar ook voor gemeenten en instellingen als denktank bij het ontwikkelen van innovatieve zorgoplossingen.